Shanghai Jiaoze Industrial Co., Ltd, được thành lập vào năm 2021, là nhà cung cấp CDMO chuyên cung cấp dịch vụ một cửa cho khách hàng thuốc phân tử nhỏ từ phát triển lộ trình đến thương mại hóa, bao gồm nghiên cứu và phát triển, sản xuất và đăng ký. Hoạt động kinh doanh của nó bao gồm tùy chỉnh phòng thí nghiệm; Phát triển quy trình;Sản xuất thí điểm trung cấp và APl, bán sản phẩm, sản xuất thương mại, v.v.